HMS (brannsikring og kontroll av lekeplass

Vi tar ansvar for brann og rømningssikkerheten til beboerne dine og hjelper til med planer for evakuering ved brann. Kontroll av rømningsveier, røykvarslere og pulverapparater. Vi har fagfolk som kontrollerer utstyret og utfører service på det.

Se hva vi tilbyr

Vi kan hjelpe deg med

Brannsikring

Lekeplasskontroll